SignaSuite Validar signatura

Es pot consultar l'estat de validesa de signatures generades amb eines del Consorci AOC.

Bàsicament una signatura electrònica pot ser binària o XML, i alhora es classifiquen també segons si està inclosa dintre del propi document que signa, està separadada, o la pròpia signatura pot incloure el document.

Si el document signat és XML:

  • XML/XAdES Detached > si la sigantura està separada en un altre fitxer (cal adjuntar 2 fitxers)
  • XML/XAdES Enveloping > si la signatura embolcalla (inclou) al document.
  • XML/XAdES Enveloped > si el document embolcalla (inclou) la signatura.
Si el document signat és binari (word, jpeg, ppt...):
  • CMS/CAdES Detached > si la signatura està separada en un altre fitxer (cal adjuntar 2 fitxers).
  • CMS/CAdES Attached > si la signatura inclou al document.
NOTA:Aquesta és la normal general. En alguns casos, si el document signat és XML però no shi ha aplicat les canonicalitzacions pertinents prèvies abans de signar (normalitzar el document treient salts de linia, espai en blanc, etc) caldrà indicar el tipus de document com original amb format binari (per que el tracti sense canonicalitzar) i així els hash coincideixin. Podeu trobar més info sobre què significa i perquè és necessari aplicar-ho canonicalitzar aquí.

Signatura
Document