SignaSuite Preservar PDF

La preservació permet mantenir la fiabilitat i la validesa de les signatures electròniques al llarg del temps, mitjançant un procés d'actualització de les signatures originals. Aquest procés d'actualització és el més adient per a protegir la signatura electrònica de la possible obsolescència dels algorismes i de la caducitat dels certificats que es van utilitzar en el moment de signar. També permet obtenir informació essencial sobre les signatures (estat de validesa, data en què caducarà, si té segell de temps, format, dades bàsiques del signatari, etc.).

Abans d'extendre'n el temps de validesa, el Signasuite ha validat correctament totes la/les signatura/es incrustades en el document PDF i ha actualitzat el document afegint una signatura del tipus PAdES-LTV.

Cal tenir present, que tot i haver afegit una signatura del tipus PAdES-LTV , la perdurabilitat i fiabilitat de la signatura no és per sempre i caldrà tornar a sol·licitar la seva actualització abans de la data indicada als resultats.

Si la validació i preservació ha finalitzat amb èxit es podrà descarregar el document PDF actualitzat en format LTV.

Cal adjuntar el document PDF signat. La mida màxima del document és de 20MB.

Selecció del document PDF